TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - BINH ĐOÀN 18

  • Ngành hàngHàng không
  • Khách hàngTổng Công ty Trực thăng Việt Nam
  • Nhà sản xuấtSong Ngư TV