Welcome to Song Ngư TV

We create the extraordinary!

Chúng tôi làm gì?
Song Ngư TV là đối tác sản xuất các sản phẩm hình ảnh truyền thông quảng cáo cho các tổ chức, doanh nghiệp thương hiệu, nhãn hàng và các chương trình truyền hình.

Sản xuất video quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu, các chương trình khuyến mại, truyền tải thông điệp…

Thiết kế, sản xuất bộ đồ họa chuyển động nhận diện thương hiệu của các series truyền hình như: Hình hiệu, hình cắt, hình gạt, title bar, panel, popup, main title phim truyền hình…

Sản xuất video giới thiệu doanh nghiệp, tổ chức với các hình thức khác nhau như: Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp, báo cáo kết quả kinh doanh với nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng…

Sản xuất video giải thích các tính năng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của doanh nghiệp, tổ chức nhằm giới thiệu tới các đối tượng mục tiêu, các video huấn luyện quy trình nghiệp vụ nội bộ dành cho nhân viên…

Explore Our Work

Hãy xem một số sản phẩm tiêu biểu chúng tôi đã thực hiện

Corporate Video + Viral Video

Xem sản phẩm

Motion Graphic | Broadcast Design

Xem sản phẩm
Nếu bạn có một ý tưởng độc đáo

Hãy liên hệ, chúng tôi sẽ cùng bạn tạo nên những sản phẩm vượt trên trí tưởng tượng!