Song Ngư TV
Nhà sản xuất
phim quảng cáo, truyền hình,
motion graphic, visual effect

Video Production
Song Ngư TV - Architectural Visualization

Architectural Visualization

Ảnh phối cảnh 3D & phim diễn họa kiến trúc, bất động sản
Song Ngư TV - TV Commercial

TV Ads

TVC, viral clip quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, thông điệp truyền thông cộng đồng
Song Ngu TV - Corporate Video

Corporate Video

Video giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ
Song Ngư TV - Motion Graphic

Motion Graphic

Đồ họa cho các chương trình truyền hình
Song Ngư TV - 3D Animation

Explainer Video

Clip minh họa, giải thích, đào tạo cho sản phẩm, dịch vụ, kiến thức...

Ready to start a project?

Drop us a line
  • Tel: +84 024 62700762|Fax: +84 024 62700761
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0982 55 95 65