Broadcast Design

Thiết kế, sản xuất bộ đồ họa chuyển động nhận diện thương hiệu của các series truyền hình như: Hình hiệu, hình cắt, hình gạt, title bar, panel, popup, main title phim truyền hình…
Quay lại