Bảo vệ trẻ em

  • Ngành hàngTruyền thông cộng đồng
  • Khách hàngCục Bảo vệ trẻ em
  • Đạo diễnBùi Thọ Thịnh
  • Nhà sản xuấtSong Ngư TV
Tuyên truyền phòng chống bạo lực trẻ em
Tuyên truyền chống sử dụng lao động trẻ em