Anh em nhà Fitobimbi

Series sản phẩm họ nhà Fitobimbi cho các bé từ sơ sinh đến 12 tuổi của Italia

Imunostim

Client

  • Delap

What we do?

  • Ideas & Concept Development
  • 2D Animation
  • Editing & Finishing

Fitobimbi 1

Appetito 1

Isilax 1

Sonno 1

Fitobimbi 2

Appetito 2

Isilax 2

Sonno 2

  • 63 phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0982 55 95 65