EXPLAINER VIDEO

Minh họa quy trình, tuyên truyền, giáo dục kiến thức

Mekong Navigation

Mekong River Commission

Công ước thủy ngân

Social Communication

The PNPCA

Social Communication / 2D Animation

QUY TRÌNH TRA NẠP XĂNG MÁY BAY

Skypec

BIO TRADE

Social Communication / 2D Animation / 1:38

Điều trị bằng thuốc ARV sớm

Social Communication / 2D Animation

IDEAS CHANGE LIVES 2016

Social Communication / 2D Animation / 2:11

ACIS Solution 2016

Social Communication / 2D Animation / 3:59
TUYÊN TRUYỀN HẠN CHẾ SỬ DỤNG SỮA CÔNG THỨC

TUYÊN TRUYỀN HẠN CHẾ SỬ DỤNG SỮA CÔNG THỨC

Social Communication / 3D Animation

Ngân hàng sữa mẹ

Social Communication / 2D Animation

Phòng chống nhiễm giun trong học đường

Social Communication / 2D Animation

Hóa đơn điện tử VNPT

VNPT
  • 63 phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0982 55 95 65