Cơ hội việc làm

Song Ngư TV liên tục tìm kiếm những ứng viên tiềm năng và đam mê thuộc nhiều chuyên môn khác nhau, full time hoặc part time.

Đang tuyển

Trưởng phòng kinh doanh
Đang tuyển

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng, Tìm kiếm, liên hệ, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến với khách hàng tiềm năng, Đưa ra các ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện kế hoạch kinh doanh, Thực hiện công tác thu thập thông tin thị trường, phân tích và đánh giá thông tin...


Nhân viên kinh doanh
Đang tuyển

Gặp gỡ, tư vấn làm phim quảng cáo, corporate video cho khách hàng, kết hợp với đội sáng tạo và đội sản xuất để đưa ra những sản phẩm hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng, bàn giao công việc, làm việc với bộ phận sản xuất, kết nối, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình làm phim, giám sát , hỗ trợ bộ phận sản xuất khi bàn giao phim, tìm hiểu xu hướng phim quảng cáo, tìm hiểu các ý tưởng mới, làm chương trình hỗ trợ kinh doanh.


3D Artist
Đã tuyển xong

Thông thạo các phương pháp dựng hình trong 3D, Thông thạo các phương pháp làm chất liệu trong 3D (Material và Texture), Tạo chuyển động Camera, Làm ánh sáng và Render.


Graphic Design
Đã tuyển xong

Thiết kế Concept, Styleframe cho TVC, quảng cáo truyền hình, thiết kế Concept, Styleframe cho các chương trình Truyền hình gồm: Thiết kế tên chương trình, hình hiệu, hình cắt, titlebar, panel, pop-up, ending, thiết kế Opening & Ending cho Phim truyền hình.


After Effect Artist
Đang tuyển

Thiết kế Style Frame, Thực hiện Motion Graphics cho chương trình Truyền hình gồm: Thiết kế tên chương trình, hình hiệu, hình cắt, titlebar, panel, pop-up, ending, Thực hiện đồ hoạ Opening, Ending cho Phim truyền hình, Key phông xanh, Làm chuyển động layer ở mức độ cơ bản (move, rotage, scale…).


Video Editor
Đã tuyển xong

Dựng và biên tập video quảng cáo: TVC quảng cáo, phim tài liệu, phim Giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ… Dựng và biên tập video truyền hình: Chương trình truyền hình, trailer phim, trailer chương trình, truyền hình…


Sáng tạo kịch bản quảng cáo
Đã tuyển xong

Gặp gỡ, tiếp nhận và phân tích yêu cầu của khách hàng. Đi khảo sát theo yêu cầu của khách hàng. Sáng tạo và triển khai ý tưởng kịch bản phim quảng cáo (TVC), phim tài liệu giới thiệu Doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ… Làm việc với đạo diễn để hoàn thiện kịch bản phân cảnh. Giám sát nội dung trong suốt quá trình sản xuất. Duyệt nội dung và nghiệm thu sản phẩm với khách hàng.

Career
  • Tel: +84 024 62700762|Fax: +84 024 62700761
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0982 55 95 65