TVC quảng cáo 3 sản phẩm ống nước

TIEN PHONG PLASTIC

Ý tưởng kịch bản lấy cảm hứng từ việc cung cấp nước sạch cho đồng bào vùng cao với hình ảnh đại diện là Nhà thiết kế Đức Hùng

Chi tiết dự án
Xây Dựng
NHUA TIEN PHONG

Nhựa Tiền Phong

Ý tưởng kịch bản lấy cảm hứng từ việc cung cấp nước sạch cho đồng bào vùng cao với hình ảnh đại diện là Nhà thiết kế Đức Hùng.

Mạch ngầm Vùng cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare sem sed quam tempus aliquet vitae eget dolor. Proin eu ultrices libero. Curabitur vulputate vestibulum elementum. Suspendisse id neque a nibh mollis blandit. Quisque varius eros ac purus dignissim.
Proin eu ultrices libero. Curabitur vulputate vestibulum elementum. Suspendisse id neque a nibh mollis blandit. Quisque varius eros ac purus dignissim.

Cras lacinia magna vel molestie faucibus. Donec auctor et urnaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lacinia magna vel molestie faucibus.Cras lacinia magna vel molestie faucibus. Donec auctor et urnaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lacinia magna vel molestie faucibus.Cras lacinia magna vel molestie faucibus.

Quisque varius eros ac purus dignissim.
Proin eu ultrices libero. Curabitur vulputate vestibulum elementum. Suspendisse id neque a nibh mollis blandit. Quisque varius eros ac purus dignissim.

  • Category : TVC / Xây Dựng
  • Date : 15/11/2017
  • Client : Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
  • Production : Song Ngư TV