TVC quảng cáo Thực phẩm chức năng

Xoang Bách Phục

Hình ảnh Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân được biến thể theo tình huống ngoại truyện để truyền tải nội dung thông điệp sản phẩm

Xem chi tiết
Dược phẩm
Xoang Bach Phuc

Xoang Bách Phục

Hình ảnh Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân được biến thể theo tình huống ngoại truyện để truyền tải nội dung thông điệp sản phẩm.

Phương Thuốc của Thái Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare sem sed quam tempus aliquet vitae eget dolor. Proin eu ultrices libero. Curabitur vulputate vestibulum elementum. Suspendisse id neque a nibh mollis blandit. Quisque varius eros ac purus dignissim.
Proin eu ultrices libero. Curabitur vulputate vestibulum elementum. Suspendisse id neque a nibh mollis blandit. Quisque varius eros ac purus dignissim.

  • Category : Dược phẩm / TVC
  • Date : 12/01/2017
  • Client : Công ty TNHH TPCN LOHHA
  • Production : Song Ngư TV